سدیم هیدروکساید flake
usp
1 کیلوگرم=190.000 تومان +5 درصد تخفیف