کافئین Extra pure
500 گرم=350.000 تومان
1 کیلوگرم=550.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف ارائه میشود .