موم سفید Histology
500 کیلوگرم=270.000 تومان
3 کیلوگرم=1.100.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .