ضدعفونی کننده پایه اتانول 36 (اتاپاك) مخصوص دست
5 لیتری پلی اتیلن=236.000 تومان
10 لیتری پلی اتیلن=780.000 تومان