شیکر لوله

مدل Vortex Genius 3

نوع گردش: اوربیتالی

حداکثر سرعت چرخش: 2500 RPM

نمایشگر: آنالوگ

قطر شیکر: 4 میلیمتر