شیکر KS 501 Digital

نوع گردش: اوربیتالی

حداکثر وزن: 15 کیلوگرم

سرعت چرخش: 0 -300 RPM

نمایشگر: LED / Scale

ابعاد صفحه: 120 * 585 * 505 mm