تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .
1 کیلوگرم=280.000 تومان
5 کیلوگرم=1.350.000 تومان
10 کیلوگرم= 2.450.000 تومان