سدیم هیدروژن کربنات usp
1 کیلوگرم=80.000 تومان
5 کیلوگرم=230.000 تومان
10 کیلوگرم= 380.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .