سدیم فلوراید Extra pure
1 کیلوگرم=185.000 تومان +5 درصد تخفیف