سدیم دی هیدروژن فسفات Extra pure
1 کیلوگرم=210.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .