سدیم استات آنیدرس usp
1 کیلوگرم=160.000 تومان
5 کیلوگرم=520.000 تومان
10 کیلوگرم= 980.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .