تری سدیم فسفات Extra pure
500 گرم=65.000 تومان
1 کیلوگرم=160.000 تومان
5 کیلوگرم=380.000 تومان
10 کیلوگرم= 600.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .