اسید فسفریک 85 % Extra Pure
1 لیتری شیشه =190.000تومان
2.5 لیتری شیشه=460.000تومان
لیتری پلاستیک =190.000تومان
2.5 بلیتری پلاستیک =420.000تومان
5 لیتری پلاستیک=740.000تومان
10 لیتری پلاستیک=1.300.000 تومان
20لیتری پلاستیک=2.400.000 تومان