اسید سولفوریک 95 تا 98 %
1 لیتری شیشه =70.000 تومان
2.5 لیتری شیشه=190.000 تومان
لیتری پلاستیک =70.000 تومان
2.5 بلیتری پلاستیک =140.000 تومان
5 لیتری پلاستیک=193.000 تومان
10 لیتری پلاستیک=320.000 تومان
20لیتری پلاستیک=630.000 تومان