اسید سالسیلیک Extra pure
1 کیلوگرم=550.000 تومان
تمامی قیمت ها به علاوه 5 درصد تخفیف محاسبه میشود .