اسید اسکوربیک Extra pure
1 کیلوگرم=580.000 تومان+ 5 درصد تخفیف