اتیل استات USP
1 لیتری شیشه =165.000 تومان
2.5 لیتری شیشه=378.000 تومان
لیتری پلاستیک =165.000 تومان
2.5 بلیتری پلاستیک =34.000 تومان
5 لیتری پلاستیک=540.000 تومان
10 لیتری پلاستیک=900.000 تومان
20لیتری پلاستیک=1.500.000 تومان