اتیل استات Laboratory
2/5 لیتری شیشه =385.000 تومان
5 لیتري پلی اتیلن=540.000 تومان
10 لیتري پلی اتیلن=900.000 تومان
20 لیتري پلی اتیلن =1.500.000 تومان