اتیل استات for HPLC
1 لیتری شیشه =280.000 تومان
2.5 لیتری شیشه = 480.000 تومان