رازی شیمی در راستای دسترسی مصرف کنندگان تجهیزات و مواد آزمایشگاهی فروشگاه جامع ارائه این محصولات را راه اندازی نموده و در این راستا محصولات متنوع در دسته بندی زیر ارئه می نماید.

این محصولات دارای کیفیت مناسب و قیمت کم نظیر آماده ارسال به تمام نقاط کشور می باشد.