مشاوره2021-04-12T04:47:20+04:30

مشاوره رازی شیمی

رازی شیمی

کالا، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی رازی با همکاری متخصصان و آزمایشگاه های معتبر و مرجع خدمات مشاوره ای متنوعی را به صنعت گران محترم ارائه میدهد.

ارائه مشاوره فنی به واحد های تولیدی جهت رفع مشکلات کنترل کیفیت و آزمایشگاه و تهیه مستندات و روش های آنالیز و کنترل کیفیت شامل روش های ASTM، DIM،USP،BP ،EP، JPو دیگر استاندارد های داخلی و خارجی.

 طراحی و مشاوره در تجهیز آزمایشگاههای تخصصی

مشاوره خرید دستگاه

مشاوره خرید تجهیزات

مشاوره در زمینه ی فرمولاسیون مواد شيميايي

شناسایی مواد و مشاوره در زمينه بهبود کيفيت محصول، فرایندهای تولید و جایگزینی مواد شيميايي و انواع افزودنی های مناسب

ارائه مشاوره بازرگانی، تولیدی صنعتی در خرید و فروش، ثبت وسفارش، واردات و صادرات انواع مواد اولیه، و تهیه و ساخت و سفارش انواع تجهیزات نیمه صنعتی و آزمایشگاهی و بسته بندی

مشاوره در طرحهای ملی و پایان نامه های دانشجوئی

رازی شیمی

مشاوره خرید دستگاه

رازی شیمی

مشاوره خرید تجهیزات

رازی شیمی

طراحی و مشاوره در تجهیز آزمایشگاههای تخصصی

مشاوره در زمینه ی فرمولاسیون مواد شيميايي

رازی شیمی

شناسایی مواد و مشاوره در زمينه بهبود کيفيت محصول

رازی شیمی

مشاوره بازرگانی

رازی شیمی

مشاوره در طرحهای ملی و پایان نامه های دانشجوئی

Go to Top