تعمیر و نگهداری2021-04-09T03:14:05+04:30

تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی:

با توجه به افزایش قیمت تجهیزات، لازم است که به تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی بیش از گذشته توجه شود و با توجه به بعد مسافت شهرک صنعتی تا مراکز استان های مجاور و تهران تصمیم گرفته شد تا خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی و شیشه آلات در استان البرز برای راه اندازی شود.
Go to Top