تجهیز و راه اندازی2021-04-09T03:13:41+04:30

تجهیز و راه اندازی

کالا و تجهیزات آزمایشگاهی رازی با همکاری متخصصان و آزمایشگاه های معتبر و مرجع خدمات تجهیز و راه اندازی متنوعی را به صنعت گران محترم ارائه میدهد. از جمله این خدمات :

ساخت لوازم و ابزار آزمایشگاهی طبق سفارش شامل میکسرها و راکتور های آزمایشگاهی، ابزار حساس کنترل برای صنایع رنگ، رزین، پلیمر، دارویی و آرایشی بهداشتی ، صنایع پالایش و تصفیه ی مشتقات نفت و دیگر صنایع می باشد.
خدمات آزمایشگاهی رازی

تجهیز و راه اندازی

خدمات آزمایشگاهی رازی

تجهیز و راه اندازی

خدمات آزمایشگاهی رازی

تجهیز و راه اندازی

Go to Top