آموزش و پژوهش2021-05-17T19:14:12+04:30

 بی تردید مهمترین مسیر حرکت علمی، در آموزش و پژوهش نمایان می شود. از اینرو کالا، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی رازی با همکاری اساتید و مراکز علمی معتبر داخلی و بین المللی در این بخش به ارائه مقالات و پژو هش های علمی بروز و آموزش های پایه تا پیشرفته برای علاقه مندان می پردازد.

Go to Top