آموزش و پژوهش1400-01-20T01:03:08+04:30

آموزش و پژوهش

بی تردید مهمترین مسیر حرکت علمی در آموزش و پژوهش نمایان می شود. از اینرو کالا و تجهیزات آزمایشگاهی رازی با همکاری اساتید و مراکز علمی معتبر داخلی و بین المللی در این بخش به ارائه مقالات و پژو هش های علمی بروز و آموزش های پایه تا پیشرفته برای علاقه مندان می پردازد.

خدمات آزمایشگاهی رازی

پژوهش

خدمات آزمایشگاهی رازی

آموزش

Go to Top